CIASTECZKA
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym możliwe zapamiętanie przez stronę preferowanego języka i wielkości czcionki. Dodatkowo na stronie znajduje się skrypt Google Analytics, który również może zapisywać ciasteczka.

Więcej na temat ciasteczek (cookies) można przeczytać na stronie Wszystko o ciasteczkach.

Strona używa ciasteczek - przeczytaj więcej

   

      „Żywienie Człowieka i Metabolizm” to recenzowane czasopismo medyczne publikujące oryginalne prace naukowe powstałe na podstawie badań własnych, jak również prace przeglądowe i poglądowe napisane w celu stworzenia nowych syntez (uogólnień) lub w celu streszczenia wiedzy związanej z żywnością, żywieniem i chorobami metabolicznymi. Tematyka prac publikowanych w kwartalniku obejmuje: a) oryginalne prace doświadczalne z zakresu nauki o żywieniu człowieka i wyżywieniu społeczeństwa oraz chorób żywieniowozależnych i dietetyki; b) prace poglądowe, przeglądowe i informacyjne; c) recenzje książek; d) sprawozdania z sympozjów i konferencji naukowych. Publikacja oryginalna może mieć również formę krótkiego doniesienia. Czasopismo zamieszcza także zamówione przez redakcję artykuły redakcyjne, publikowane wraz ze zdjęciem autora (autorów).

      Redakcja zwraca się z uprzejmą prośbą do Autorów, pragnących zamieścić swe prace w kwartalniku „Żywienie Człowieka i Metabolizm”, o dokładne zapoznanie się z poniższymi zasadami przyjmowania prac do druku i o ścisłe ich przestrzeganie. Prace przygotowane niezgodnie z zasadami redakcja może zwrócić autorom do poprawienia.

Wyszukiwarka