CIASTECZKA
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym możliwe zapamiętanie przez stronę preferowanego języka i wielkości czcionki. Dodatkowo na stronie znajduje się skrypt Google Analytics, który również może zapisywać ciasteczka.

Więcej na temat ciasteczek (cookies) można przeczytać na stronie Wszystko o ciasteczkach.

Strona używa ciasteczek - przeczytaj więcej

ALEKSANDRA KOZŁOWSKA, DAMIAN PRZEKOP, ANNA JAGIELSKA

 

ŚWIADOMOŚĆ KONSUMENCKA DOTYCZĄCA SUBSTANCJI SŁODZĄCYCH ORAZ

ICH SPOŻYCIE WŚRÓD STUDENTÓW WARSZAWSKICH UCZELNI WYŻSZYCH

 

 

Obecnie   producenci  żywności   powszechnie  stosują   dodatek    substancji  słodzących do artykułów żywnościowych. Konsument może uważać  takie produkty za zdrowsze  i lepsze. W związku z tym,  ważnym czynnikiem wpływającym na spożycie  tych substancji jest wiedza poszczególnych grup ludności na ich temat.

 

Celem pracy była ocena wiedzy o substancjach słodzących w świetle aktualnych poglądów na temat  tych substancji, jak również  próba oszacowania ich spożycia przez studentów war- szawskich uczelni wyższych.

 

W badaniu wzięło  udział 183 studentów: 52 mężczyzn i 131 kobiet.  Analiza udzielonych odpowiedzi wykazała, że większość  studentów posiadała podstawową wiedzę o substancjach słodzących, a część z nich regularnie spożywała produkty je zawierające.

 

Wobec uzyskanych wyników wydaje  się, że istnieje potrzeba  poprawy wiedzy wśród mło-

dych dorosłych  o produktach słodzonych sztucznie.

 

A .  Ko z ł o w s k a ,  D .  P r z e k o p ,  A .  J a g ie l s k a

 

CONSUMER AWARENESS OF WARSAW UNIVERSITIES’ STUDENTS ON SWEETENERS AND INTAKE OF SWEETENERS BY THIS GROUP OF PEOPLE.

 

Nowadays  low calorie or intensive sweeteners are getting more and more popular. This sub- stances has been wildly used by food’s producers. The consumer may associate such products as a healthier and better. Therefore, knowledge about sweeteners has been an important factor which may influence on consumption of these substances.

 

The aim of the study was to assess  the knowledge  on sweeteners as well as an attempt to estimate their consumption by Warsaw universities’ students.

 

The study involved 183 students:52 men and 131 women. Analysis of the answers has shown that the most students had had the basic knowledge  on sweeteners. Moreover, part of the stu- dents had consumed  products containing sweeteners regularly.

 

It seems  that there is a need  to improve awareness of sweetened products among  young adults.

Wyszukiwarka