CIASTECZKA
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym możliwe zapamiętanie przez stronę preferowanego języka i wielkości czcionki. Dodatkowo na stronie znajduje się skrypt Google Analytics, który również może zapisywać ciasteczka.

Więcej na temat ciasteczek (cookies) można przeczytać na stronie Wszystko o ciasteczkach.

Strona używa ciasteczek - przeczytaj więcej

W związku ze połączeniem Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny i Instytutu Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła publikacja kwartalnika „Żywienie Człowieka i Metabolizm” zostaje zawieszona do odwołania. O wszelkich zmianach w terminach będziemy informować Państwa na bieżąco.
 
Wszelkie zapytania prosimy kierować na adres e-mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 

         „Żywienie Człowieka i Metabolizm” 
(„Polish Journal of Human Nutrition”) ISSN 0209-164X.
Czasopismo wydawane jest przez Instytut Żyw­ności i Żywienia regularnie od 1973 r. 
Obecnie jako kwartalnik. 
Od paru już lat do wersji pierwotnej papierowej, na życzenie, udostępniamy 
również artykuły z każdego numeru na CD.
Czasopismo ma charakter naukowy, jest indeksowane w bazie Index Copernicus, 
AGRO, Polskiej Bibliografii Lekarskiej, Excerpta Medica oraz jest na liście 
czaso­pism Minis­terstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (8 pkt MNiSW od 2015 r.)

 

 

W czasopiśmie publikowane są prace oryginalne, doświadczalne, poglądowe i przeglądowe z zakresu nauki o żywieniu człowieka, wyżywieniu społeczeństwa oraz zdrowia publicznego, w tym artykuły na temat chorób żywieniowozależnych i dietetyki. Ze względu na interdyscyplinarny charakter tej nauki tematyka prac obejmuje zarówno zagadnienia dotyczące fizjologii żywienia, sposobu żywienia i stanu odżywienia różnych grup popula­cyjnych, jak i związków żywienia z powstawaniem i rozwojem chorób żywieniowozależnych, profilaktyki żywieniowej, interakcji żywności z lekami. Ważne miejsce wśród publikowanych prac zajmują również artykuły dotyczące monitorowania sposobu żywienia w różnej skali, od bilansów dokonywanych na skalę krajową, poprzez poziom budżetów gospodarstw domo­wych, aż po poziom indywidualnego spożycia zarówno osób zdrowych, jak i chorych.


W czaso­piśmie można również znaleźć prace odnoszące się do specyficznych metod stosowanych w badaniach żywieniowych. Prace poglądowe poruszają aktualne tematy, np. dotyczą żywności transgenicznej, kierunków badań dotyczących interakcji pomiędzy genami a żywnością i żywieniem. Prace ukazujące się w kwartalniku „Żywienie Człowieka i Metabolizm” odznaczają się wysokim poziomem naukowym, do druku kwalifikowane są po uzyskaniu pozytywnych opinii recenzentów z zewnątrz. Artykuły ukazujące się w języku polskim posiadają też dokumentację w języku angielskim (tytuł, opisy tabel i rycin, streszczenie). Czasopismo odgrywa ważną rolę dla środowiska, ponieważ nie ma w kraju drugiego o podobnym charakterze, tj. czasopisma naukowego w całości poświęconego żywieniu człowieka.

Kwartalnik znajduje odbiorców przede wszystkim wśród pracowników naukowych instytutów badawczych z obszaru nauk medycznych i rolniczych oraz pracowników szkol­nictwa wyższego zajmujących się żywieniem człowieka i jakością zdrowotną żywności w akademiach medycznych, w uczelniach rolniczych i akademiach wychowania fizycznego. Z czasopisma korzystają również studenci tych uczelni. Ponadto wykorzystywane jest ono przez osoby zawodowo zajmujące się upowszechnianiem (w różnej formie) wiedzy o prawi­dłowym żywieniu oraz pracowników służby zdrowia udzielających porad żywieniowych. Korzystają z tego czasopisma także pracownicy stacji sanitarno-epidemiologicznych, szpitali, uzdrowisk, sanatoriów, placówek opiekuńczych, indywidualni odbiorcy — dietetycy i lekarze, a także osoby zajmujące się projektowaniem nowych produktów spożywczych o szczegól­nych walorach zdrowotnych oraz nauczyciele i uczniowie szkół średnich o profilu medycz­nym i biologiczno-przyrodniczym.

Obecnie czasopismo w nakładzie 500 egzemplarzy jest prenumerowane przez ok. 300 podmiotów

 

Wyszukiwarka