CIASTECZKA
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym możliwe zapamiętanie przez stronę preferowanego języka i wielkości czcionki. Dodatkowo na stronie znajduje się skrypt Google Analytics, który również może zapisywać ciasteczka.

Więcej na temat ciasteczek (cookies) można przeczytać na stronie Wszystko o ciasteczkach.

Strona używa ciasteczek - przeczytaj więcej

RADA PROGRAMOWA

Professor Simon ALLISON, MD, FRCP
            Professor in Clinical Nutrition Department of Diabetes,
            Endocrinology and Nutrition Queen’s Medical Center Nottingham, United Kingdom

prof. dr hab. Stanisław BERGER
            Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa

dr Janusz CIOK
            Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności EFSA, Nutrition Unit

prof. dr hab. Jadwiga CHARZEWSKA
            Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa

prof. dr hab. Barbara CYBULSKA
            Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa

prof. dr hab. Jan DZIENISZEWSKI
            Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa

prof. dr hab. Jan GAWĘCKI
            Wydziału Nauk o Żywności i Żywienia,  Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

prof. dr hab. Marian GRZYMISŁAWSKI
            Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Metabolicznych i Dietetyki, Uniwersytet Medyczny, Poznań

prof. dr hab. Krystyna GUTKOWSKA
            Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa

prof. dr hab. Longina KŁOSIEWICZ-LATOSZEK
            Zakład Medycyny. Zapobiegawczej i Higieny, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa

prof. dr hab. Hanna KUNACHOWICZ
            Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa

prof. dr hab. Krzysztof LINKE
            Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny, Poznań

prof. dr hab. Marek NARUSZEWICZ
            
Katedra Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii, Warszawski Uniwersytet Medyczny

prof. dr hab. Grażyna NOWICKA
            Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

dr Lucyna PACHOCKA
            Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa

dr Ewa RYCHLIK
            Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa

dr Włodzimierz SEKUŁA, prof. nadzw. IŻŻ
            Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa

prof. dr hab. Bruno SZCZYGIEŁ
            Zakład Żywienia Człowieka, Warszawski Uniwersytet Medyczny

dr hab. n. med. Lucjan SZPONAR, prof. nadzw. IŻŻ
            Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa

dr hab. Iwona TRACZYK, prof. nadzw. IŻŻ
            Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa

dr hab. n. med. Andrzej WOJTYŁA, prof. nadzw.
            Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu

prof. MUDr. Zdenek ZADAK, CSc.
            Department of Internal Medicine – Metabolic Care and Gerontology, Charles Uniwervsity Faculty of Medicine, Czechy

Wyszukiwarka